Lastrumsgolv med fuktskada

Reparation av lastrumsgolv med fuktskada

Lastrummet användes flitigt för att frakta lådor med is och egenhändigt fångad fisk.
Isen genererar smältvatten som i sin tur skapade fuktskador.
De fuktkänsliga delarna bytte vi ut mot icke fuktkänsligt material.
Vi satte in dräneringshål så att problemet med fuktskador blev permanent löst.
Kunden var mycket tacksam för lösningen.

Slutresultatet

Innan reparation, med fuktskada:

Efter reparation